Olympos Otelleri
olympos_manzara
olymposplaj2
olympos manzara1
olymposplaj1
olympos yanartaş1
olympos manzara3
Olympos_Plaj
olympos evleri1
Olympos_Plaj
 
  

Musa Dağı

Kentin topoğrafyası için önem taşıyan Musa Dağı, Olympos’un hemen güneyinde yer alan Sepet Dağı’nın 568 m yüksekliğe ulaşmasıyla bu ismi alır. Antik Çağ’da Olympos ile bağlantısını sağlayan antik yollar ve patikalar, batı nekropolündeki Heroon’un (anıt mezar) hemen yanından başlar. Yapı kalıntıları, tepenin doğu tarafında yer almaktadır.

Yerleşimin etrafı, özellikle Adrasan’a bakan kısımlarda sur duvarları ve kuleler ile çevrilmiştir. Yerleşimin aksında yer alan düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş agora, kuzeybatı ve güneydoğu yönündeki kapılarla caddelere açılır (Resim:9). Batısında dükkanlar, doğusunda stoa vardır. Agora’da ana kayaya oyulmuş, derin konik formlu üç adet sarnıç mevcuttur. Kentin güneyinde Hellenistik ve Roma dönemlerine ait mezarlar bulunur. Yerleşimin doğusunda tespit edilen mekan  olasılıkla Bizans dönemine ait sivil bir yapıdır (Resim:10). Girişi batı yönündedir. Masif duvarlar, batı cephede 1, doğu cephede 3, güney cephede 2 mazgala sahiptir. Kareye yakın dikdörtgen planlı yapıda duvarlar ortalama 5.30 cm yüksekliğe kadar korunmuştur. İç mekanda batı duvardan itibaren izlenebilen bir duvar, yer yer ana kayayla birleşerek kuzeydoğu yönüne doğru uzanmaktadır. Yapının girişinde batı yönünde kalan küçük dikdörtgen bir mekanla organik bir bağlantısı vardır. Buranın girişi de güney yönündedir.  Mekanın güneybatı köşesinde sokak tarafında düzenli moloz taş örgüyle yapılan yaklaşık 70-80 cm yüksekliğinde olasılıkla sokak genişliğini daraltmak için yapılmış bir payanda vardır. Güneyinde  üç adet kare ve dikdörtgen planlı yapı kompleksi bu mekana paralel düzenlenerek sokak dokusu oluşturulmuştur. Yüzey buluntuları Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait seramiklerdir.Yerleşimin güney-batı kesiminde yer alan şapel,  kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır (Resim:11). Tek giriş açıklıklı şapelin apsisi dıştan ve içten yarım dairedir. Apsisi dıştan çevreleyen bir koridor oluşturan ikinci bir apsis bulunmaktadır. Bu apsisin yapı ile ilişkisi, duvarlarla birleşmediği için anlaşılamamaktadır. Kesme-taş ve kabayonu kesme-taşla inşa edilmiş yapıda kiremit kırıkları, kireç ve taşçık katkılı pembe renkte harç kullanılmıştır. Apsis kısmının örgüsünde moloztaş, diğer cephelerde kesmetaş örgü kullanılmıştır. Şapelin önünde yerden hafifçe yükseltilmiş kare bir platform içine açılmış bir kuyu bulunur. Şapelin güney-batı duvarı üzerinde daha önceki araştırmacılar tarafından toplanmış mimari plastik parçalar görülmektedir (Resim:12). Burada bulunan üç sütun ve iki baluster parçasının yapıda tam olarak ne şekilde kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Üslup özellikleri, motifler ve işleniş biçimi göz önünde bulundurularak baluster parçaları Orta Bizans dönemine tarihlendirilebilir. 
 
OlymposOtelleri.com
SOM TUR
Güllerpınarı Mh. No:190 Gümüş Apt. K:1 No:15
OLYMPOS / ANTALYA
Tel :+90.242.519 00 64

Share

Gizlilik | Güvenlik | Sorumluluk